Tidningarnas Klara

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Bohemers hemlöshet i tidningarnas kvarter

Jenny Westerström

Café Cosmopolite

Gunnar Turesson

På ett ölschapp i gamla Klara

Ruben Nilson

Eget hus i tidningskvarteret

Waldemar von Sydow

John Landquist och Aftonbladets politiska hållning under 1930-talet

Ingemar Nilsson

Arbetaren i Klaraborgen

Karl Bergkvist

Mångsysslande huvudredaktör i Klara

Elisabeth Sandlund

Barbro Alving som Bang

Per Rydén

Några Klara minnen

Sigurd Glans

Centerpressen före tiden i Klara

Gunilla Lundström

Samtal med Allan Pettersson - Framväxten av en centertidningskoncern

Presshistorikern Stig Boberg

Jarl Torbacke

Bilagor

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2000-06
Sidantal: 
125
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
205,00 kr