Tema: Presshistoria

Upplagan är slutsåld.

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Presshistoria som företagshistoria

Håkan Lindgren

Givakt! Lystring! Militär opinionsbildning via pressen

Jarl Torbacke

Från radskrivare till världsreporter

Eric Johannesson

Journalistyrkets långsamma professionalisering

Birgit Petersson

Att teckna landsortstidningar - Kristianstadsbladet 150 år

Gunilla Lundström

Bilder av brott

Per Rydén

Från Hermes till Pethrus och Amos - kyrkan och pressen 1624-2002

Elisabeth Sandlund

Sporten som språngbräda i tidningskonkurrensen

Lars-Åke Engblom

Tidningsfamiljer och tidningssläkter

Karl Erik Gustafsson

Förstasidornas föränderliga värld

Sigurd Glans

Leif Kihlberg - pressforskare på gamla dar

Sverker Jonsson

Bilaga 1: Organisationen för projektet Den svenska pressens historia

Bilaga 2: Skrifter i serien Sylwan

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2002-09
Sidantal: 
165
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
0,00 kr