Ständigt dessa landsortstidningar

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Otto Sylwan

Gunilla Lundström

Svensk landsortspress 1732-1809

Ingemar Orscarsson

I den offentliga delen av det publicistiska rummet

Jarl Torbacke

Landsortspress under 1800-talets första hälft

Elisabeth Sandlund

Landsortspressens s.k. emancipation

Dag Nordmark

Redaktören på torget

Eric Johannesson

Partierna präglar landsortspressen

Gunilla Lundström

Från notis för småstaden till scoop för hela världen

Per Rydén

Två tidningsstarter i Örebro

Birgitte Mral

Tidningskonkurrens i Östersund förr och nu

Karl Erik Gustafsson

Notiser i dagspressen

Gunilla Byrman

Är Anders Persson fortfarande vrickad

Håkan Hanson
Gunilla Byrman
Stig Fredriksson
Karl Erik Gustafsson

Presstödets inverkan på journalistiken

Lars-Åke Engblom

Ge aldrig upp - personliga erfarenheter av forskning i tidningsarkiv

Sverker Jonsson

Landsortspressens arkiv

Lars Rumar

Landsortspressen som journalistskola

Birgit Petersson

Från landsorten till Klara

Sigurd Glans

Tidningsmän i Jönköping

Claes-Göran Holmberg

Bilaga: Organisationen för projektet Den svenska pressens historia: styrelse, redaktionskommitté, huvudredaktion, avsnittsskribenter och resurspersoner

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1998-06
Sidantal: 
255
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
175,00 kr