Språket i massmedierna

En antologi från NORDICOM-Sverige

Antologin innehåller 10 artiklar som belyser frågeställningar som rör begreppet massmediespråk, massmedieretorik som metod och pedagogik, språket i radio och TV - i nyheter, faktaprogram, direktsända samtal - både i dagens och i historiskt perspektiv, språkförståelseprocessen - på det egna språket och över gränser, tidningsreportaget som textform och reporterns roll samt slutligen sportspråket. Skriften utgör en lägesrapport från den forskning som behandlar språket i massmedierna. I anslutning till artikelsamlingen finns en bibliografi över litteratur om språket i massmedierna. Den omfattar publikationer utgivna i de nordiska länderna under den senaste femtonårsperioden. Materialet har hämtats från Nordicoms databas.

Innehåll

Förord

Vad är massmediespråk?

Hans Strand

Massmedieretorik. En färd i textens landskap mellan textfabriker och skapande journalistik

Britt Hultén

Etermediernas nyhetsspråk

Jan Svensson

Nyhetstext i radio och TV

Inga-Britt Lindblad

Språkvård i praktiken. Norm och tradition i etermediernas språk

Åke Jonsson

Språk, psykologi och reception av informativa program

Birgitta Höijer

Offentliga privatsamtal - en modern massmediagenre

Eva Mårtensson

Främmande språk via television över gränser

Olle Findahl

Reportaget och reportern. Några aspekter på en journalistisk textform och en resultatredovisning av en undersökning

Lars J Hultén

Affektiva namn i sportspråket

Inger Lindstedt

Författarna

Bibliografi

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1989-12
Sidantal: 
162
ISSN: 
0349-1242
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
100,00 kr