Sök bland böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Du kan också välja att köpa ett tryckt exemplar.

Om du eller din organisation är intresserad av att ta del av samtliga böcker och rapporter som ges ut i tryckt form, erbjuder vi ett prenumerationspaket.

Läs om vårt prenumerationspaket

A History of the Press in Sweden


Redaktör(er): Per Rydén, Karl Erik Gustafsson
Nordicom, 2010, 369 sidor

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2009


Nordicom Sverige, 2010, 71 s. sidor

Media Mergers and the Defence of Pluralism


Redaktör(er): Stefan Melesko, Sune Tjernström, Olof Hultén
Nordicom, 2010, 214 sidor

The Digital Public Sphere


Redaktör(er): Hallvard Moe, Jostein Gripsrud
Nordicom, 2010, 167 sidor

Children and Youth in the Digital Media Culture


Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom, 2010, 251 sidor

Media Literacy Education


Redaktör(er): Sol-Britt Arnolds-Granlund, Sirkku Kotilainen
Nordicom, 2010, 188 sidor

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009


Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2010, 130 sidor

Communicating the Nation


Redaktör(er): Inka Salovaara-Moring, Anna Roosvall
Nordicom, 2010, 256 sidor

Medietrender i Norden 2010


Redaktör(er): Terje Flisen, Eva Harrie
Nordicom, 2010, 40 sidor

Mediesverige 2010


Redaktör(er): Ulrika Facht, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2010, 320 sidor

Ett tidningshus i Jönköping


Redaktör(er): Peter Sandberg
Nordicom, 2010, 309 sidor

Den skandinaviske krimi


Redaktör(er): Gunhild Agger, Anne Marie Waade
Nordicom, 2010, 216 sidor

The Public in Public Service Media


Redaktör(er): Gregory Ferrell Lowe
Nordicom, 2010, 276 sidor

The Emerging Media Toddlers


Redaktör(er): María Dolores Souza, Patricio Cabello
Nordicom, 2010, 55 sidor

Barn, unga och medierat våld


Redaktör(er): Cecilia von Feilitzen
Nordicom, 2010, 12 sidor

Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen


Redaktör(er): Ulla Carlsson, Eva Harrie
Nordicom, 2010, 155 sidor

Young People, ICTs and Democracy


Redaktör(er): Peter Dahlgren, Tobias Olsson
Nordicom, 2010, 250 sidor

Barn och unga i den digitala mediekulturen


Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom, 2010, 155 sidor

Presshistoriens pionjärer


Redaktör(er): Per Rydén, Karl Erik Gustafsson
Nordicom Sverige, 2009, 133 sidor

Youth Engaging With the World


Redaktör(er): Florencia Enghel, Thomas Tufte
Nordicom, 2009, 341 sidor