Sök bland böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Du kan också välja att köpa ett tryckt exemplar.

Om du eller din organisation är intresserad av att ta del av samtliga böcker och rapporter som ges ut i tryckt form, erbjuder vi ett prenumerationspaket.

Läs om vårt prenumerationspaket

Kampen om reklamen


Författare: Jonas Ohlsson, Ulrika Facht
Nordicom, 2017, 228 sidor

Citizens in a Mediated World


Redaktör(er): Ingela Wadbring, Leo Pekkala
Nordicom, 2017, 108 sidor

Gendering War and Peace Reporting


Redaktör(er): Berit von der Lippe, Rune Ottosen
Nordicom, 2016, 278 sidor

The Media and the Mundane


Redaktör(er): Kjetil Sandvik, Anne Mette Thorhauge, Bjarki Valtysson
Nordicom, 2016, 159 sidor

Blurring the Lines


Redaktör(er): Maria Edström, Andrew T. Kenyon, Eva-Maria Svensson
Nordicom, 2016, 206 sidor

Opportunities for Media and Information Literacy in the Middle East and North Africa


Redaktör(er): Magda Abu-Fadil, Jordi Torrent, Alton Grizzle
Nordicom, 2016, 368 sidor

Becoming A Journalist


Redaktör(er): Jan Fredrik Hovden, Gunnar Nygren, Henrika Zilliacus-Tikkanen
Nordicom, 2016, 334 sidor

Voice & Matter


Redaktör(er): Oscar Hemer, Thomas Tufte
Nordicom, 2016, 266 sidor

MedieSverige 2016


Författare: Ulrika Facht
Nordicom, 2016, 87 sidor

Den svenska mediemarknaden 2016


Författare: Jonas Ohlsson
Nordicom, 2016, 102 sidor

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015


Redaktör(er): Ingela Wadbring
Nordicom Sverige, 2016, 112 sidor

Journalism in Conflict and Post-Conflict Conditions


Redaktör(er): Kristin Skare Orgeret, William Tayeebwa
Nordicom, 2016, 202 sidor

Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media


Redaktör(er): Gregory Ferrell Lowe, Nobuto Yamamoto
Nordicom, 2016, 251 sidor

Teletext in Europe


Redaktör(er): Hallvard Moe, Hilde Van den Bulck
Nordicom, 2016, 249 sidor

The Nordic Media and the Cold War


Redaktör(er): Henrik G. Bastiansen, Rolf Werenskjold
Nordicom, 2015, 366 sidor

Media and Information Literacy for the Sustainable Development Goals


Redaktör(er): Jagtar Singh, Alton Grizzle, Sin Joan Yee, Sherri Hope Culver
Nordicom, 2015, 334 sidor

Agents and Voices


Redaktör(er): Ilana Eleá
Nordicom, 2015, 279 sidor