Sök böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Du kan också välja att köpa ett tryckt exemplar.

 

MedieSverige 2021


Author(s): Ulrika Facht, Jonas Ohlsson
Nordicom, 2021, 96 pages

MedieSverige 2019


Author(s): Ulrika Facht, Jonas Ohlsson
Nordicom, 2018, 90 pages

MedieSverige 2016


Author(s): Ulrika Facht
Nordicom, 2016, 87 pages

MedieSverige 2014


Editor(s): Ulla Carlsson, Ulrika Facht
Nordicom Sverige, 2014, 303 pages

Mediesverige mini 2012


Editor(s): Ulrika Facht
Nordicom Sverige, 2012, 60 pages

Mediesverige 2010


Editor(s): Ulrika Facht, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2010, 320 pages

MedieSverige 2007


Editor(s): Ulrika Facht, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2007, 400 pages

MedieSverige 2004


Editor(s): Ulrika Facht, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2004, 451 pages

MedieSverige 2001/2002


Editor(s): Ulrika Facht, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2002, 393 pages

MedieSverige 1999/2000


Editor(s): Ulrika Facht, Catharina Bucht, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 1999, 510 pages

MedieSverige 1997


Editor(s): Ulla Carlsson, Catharina Bucht
Nordicom Sverige, 1997, 453 pages

MedieSverige 1995


Editor(s): Ulla Carlsson, Magnus Anshelm
Nordicom Sverige, 1995, 381 pages

MedieSverige 1993


Editor(s): Magnus Anshelm, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 1993, 459 pages

MedieSverige '91


Editor(s): Magnus Anshelm, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 1991, 298 pages