Rapport från 1996 års Mediebarometer- seminarium

Innehåll

Förord

TV-landskapet i ett tioårsperspektiv

Olof Hultén

Vad sker inom oss när vi tittar på TV? Om publikens upplevelser och tolkningar av olika TV-genrer

Birgitta Höijer

Nya tider, nya mått

Peter Hillve

Mediestatistikens fällor

Karl Erik Gustafsson

Räckvidd och läsvana 1986-1995. En nivåjämförelse mellan två tidningsläsningsmått

Ingela Wadbring
Lennart Weibull

Kvalitet och kostnad. Några metodologiska problem förknippade med urvalsdragning och genomförande av frågeundersökningar

Peter Petrov

Mediernas förtroendekapital. Om allmänhetens tilltro till massmedierna

Maria Elliot

Barns inflytande på familjens köp och konsumtion

Karin M. Ekström

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1996-10
Sidantal: 
87
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
100,00 kr