Public Service-TV

Med anledning av den debatt som förs om public service-TV har Nordicom inbjudit några av de mest framstående TV-forskarna i Norden att reflektera kring public service-begreppet med tanke på det nya medielandskapet.

Innehåll

Hva kan ”public service” begrepet brukes til?

Trine Syvertsen

Public service. En bräcklig men seglivad konstruktion

Olle Findahl

Public service ved vejs ende

Henrik Søndergaard

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
1999-06
Sidantal: 
31
ISBN: 
91-630-8122-9
Språk: 
Nordiska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
75,00 kr