Presshistoriens pionjärer

Innehåll

Förord

Emil Keys ofullbordade presshistoria

Karl Erik Gustafsson

Mer än ett bibliografiskt liv. Bernhard Lundstedt som person och yrkesman

Jan-Eric Malmquist

Otto Sylwan

Gunilla Lundström

Otto Sylwans presshistoriska skrifter

Gunnar Bjurman - historiker i huset

Karl Erik Gustafsson

Folke Dahl - pionjär om pionjärer

Per Rydén

Staffan Björck

Per Rydén

Presshistorikern Stig Boberg

Jarl Torbacke

Leif Kihlberg - pressforskare på gamla dar

Sverker Jonsson

Sture M. Waller - ett vänporträtt

Inger Lindstedt

Sture M. Wallers bibliografi

Tobias Lindberg
Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2009-11
Sidantal: 
133
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
200,00 kr