Perspektiv på Post- och Inrikes Tidningar

Innehåll

Förord

De första tidningarna i Europa

Stig Boberg

Tidningspressen och protestantismen

Göran Leth

Nyhedsformidling, aviser og journalistik i Norden indtil 1720

Jette Drachmann Søllinge

Post- och Inrikes Tidningars plats i den svenska presshistorien

Per Rydén

På tröskeln till aftonbladsepoken

Jarl Torbacke

Posttidningen, Akademien och Wirsén vid tiden för det första Nobelpriset

Åke Erlandsson

Från politiska tidningar till politiska tv-kanaler

Karl Erik Gustafsson

Folke Dahl - pionjär bland pionjärer

Per Rydén

Arkivens källor till Post- och Inrikes Tidningars historia

Lars Rumar

Hela! Mercurius, hwart ämnar tu nu löpa?

Claes-Göran Holmberg

Bilaga: Organisationen för projektet Den svenska pressens Historia: styrelse, redaktionskommitté, huvudredaktion, avsnittsskribenter och resurspersoner

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1998-01
Sidantal: 
119
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
150,00 kr