Nordisk Forskning om Public Service

Radio och TV i allmänhetens tjänst

Antologin innehåller artiklar i ämnet nordisk forskning om public service med tema som den mediepolitiska utvecklingen, den kommersiella konkurrensen, rundradions radioreform och den digitala framtiden, public service radio - en anakronism?, TV2 i Norge 1992-1995. Strategi och programpolitik i en modern hybridkanal, det svenska tv-utbudet 1987-1994. Sändningstid och programkategorier, konvergens och mångfald i de finska tv-kanalerna. TV-reformens påverkan på prime time-programutbudet 1988-1995, tittarnas valmöjlighet, en jämförelse mellan Dagsrevyen och TV2 Nyhetene, TV som företag, kvalitet och mångfald i det nya medielandskapet. Reflexioner över public service i multi-kanalsystemet, svensk public service och kontakterna med allmänheten och publiken, Vad är public service-etermedia och hur kan det mätas?, tysk public service samt digital tv. Från massmedium till mångmedium. Antologin avslutas med bibliografiska referenser till nordisk forskning om Public Service (1989-1995).

Innehåll

Förord

Indledning

Olof Hultén
Henrik Søndergaard

Public service och den mediepolitiska utvecklingen i Norden

Olof Hultén

Nordisk forskning i public service

Henrik Søndergaard

Den kommersiella konkurrensen, rundradions radioreform och den digitala framtiden

Pentti Kemppainen
Martti Soramäki

Public service radio – en anakronisme?

Ib Poulsen

TV2 i Norge 1992-1995. Strategi og programpolitikk i en moderne hybridkanal

Trine Syvertsen

Det svenska TV-utbudet 1987-1994. Sändningstid och programkategorier

Olof Hultén

Konvergens och mångfald i de finska TV-kanalerna. TV-reformens påverkan på prime time-programutbudet 1988-1995

Hiekki Hellman
Tuomo Sauri

Public service som seernes valgmulighed

Alexander P. Nielsen
Erik Nordahl Svendsen

Her er nyhetene! En sammenligning mellom Dagsrevyen og TV2 Nyhetene

Roy Emanuelsen

TV som företag

Dag Björkegren

Kvalitet og mangfoldighed i det nye medielandskab. Refleksioner over public service i multi-kanalsystemet

Henrik Søndergaard

Svensk public service och kontakterna med allmänheten och publiken

Anna Edin

Hva er public service-kringkasting og hvordan kan det måles?

Sissel Lund

Tysk public service. Mellan maktspel och marknadsföring

Heike Graf

Digital TV. Från massmedium till mångmedium

Hannes Röhl

Författarna

Nordisk forskning om Public Service. Referenser från Nordicoms bibliografi 1989-1995

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
1996-10
Sidantal: 
272
ISSN: 
1401-0410
Språk: 
Nordiska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordic Media Trends
200,00 kr