Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2006

Innehåll

1 Den samlade medieanvändningen 2006

Mediedagen 2006 (procent)

Mediedagen 1979-2006 (procent)

Vardagen 2006 (procent)

Veckoslut 2006 (procent)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2006 (procent)

Mediedagen 2006 (minuter)

Mediedagen 1979-2006 (minuter)

Mediedagen 2006: Bruttotid (minuter)

Mediedagen 2006: Befolkningens medietid (minuter)

Mediedagen 2006: Barn och ungdom (procent)

Mediedagen 2006: Vuxna (procent)

Mediedagen 2006: Män och kvinnor (procent)

Mediedagen 2006: Medier och kanaler (procent)

Medieveckan 2006 (procent)

Medieveckan 1991-2006 (procent)

2 Användning av enskilda medier 2006

Radio

Fonogram

CD-skiva

Mp3

Kassettband

Television

Text-TV

Video/DVD

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Tidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

3 Internet 2006

Internet

4 Tillgång till olika medier 2006

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2006

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2007-05
Sidantal: 
121
ISBN: 
978-91-89471-43-6
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
275,00 kr