Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2005

En genomsnittlig dag 2005 tittade 86 procent av svenskarna på TV, 81 procent läste en dagstidning och 74 procent lyssnade på radio. Dessa tre var de bland allmänheten helt dominerande medierna. Andelen som använde Internet var 42 procent, andelen tidskriftsläsare var 41 procent, andelen bokläsare 38 procent, andelen CD-lyssnare var 35 procent. Lägst en genomsnittlig dag låg video/DVD 15 procent, mp3 10 procent, kassettband 4 procent, och bio en procent. 2005 var den samlade tiden för all medieanvändning, bruttotiden, 5 timmar och 41 minuter. Högst andel av medietiden stod radion (31%) och televisionen (28%) för. Dagstidningsläsningen svarade för 8 procent, Internet för 9 procent medan CD-lyssnande och bokläsande stod för 6 procent vardera. Det handlar om små förskjutningar till de nya mediernas fördel.

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 2005

Mediedagen 2005 (procent)

Mediedagen 1979-2005 (procent)

Vardagen 2005 (procent)

Veckoslut 2005 (procent)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2005 (procent)

Mediedagen 2005 (minuter)

Mediedagen 1979-2005 (minuter)

Mediedagen 2005: Bruttotid (minuter)

Mediedagen 2005: Befolkningens medietid (minuter)

Mediedagen 2005: Barn och ungdom (procent)

Mediedagen 2005: Vuxna (procent)

Mediedagen 2005: Män och kvinnor (procent)

Mediedagen 2005: Medier och kanaler (procent)

Medieveckan 2005 (procent)

Medieveckan 1991-2005 (procent)

2. Användning av enskilda medier 2005

Radio

Fonogram

CD-skiva

Mp3

Kassettband

TV

Text-TV

Video/DVD

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Tidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

3. Internet 2005

Persondator

Internet

PC-/Internet-/TV-spel

4. Tillgång till olika medier 2005

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2005

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2006-05
Sidantal: 
119
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern