Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2004

En genomsnittlig dag 2004 tittade 85 procent av svenskarna på TV, 81 procent läste en dagstidning och 73 procent lyssnande på radio. Dessa tre var de bland allmänheten helt dominerande medierna. Andelen som läste en tidskrift var 39 procent, andelen bokläsare 37 procent, andelen CD-lyssnare och Internetanvändare var för vardera 35 procent. Lägst en genomsnittlig dag låg video/DVD 14 procent, kassettband 5 procent, och bio en procent. På vardagarna har dagspress, radio, tidskrifter och Internet en något större publik, medan TV, video/DVD och CD-lyssnande ökar under veckoslutet.2004 var den samlade tiden för all medieanvändning, bruttotiden, 5 timmar och 51 minuter. Högst andel av medietiden stod radion (35%) och televisionen (29%) för. Dagstidningsläsningen svarade för 8 procent, Internet för 7 procent medan CD-lyssnande och bokläsande stod för 6 procent vardera.Mellan 2003 och 2004 är förändringarna i medieanvändningen överlag små. I ett mer långsiktigt perspektiv kan dock två brytpunkter för en ökning av bruttotiden säkerställas. En ökning sker i mitten av 1980-talet, som en effekt av bl a införandet av kabel-TV, och ytterligare en ökning är märkbar i mitten av 1990-talet, vilken kan förklaras av genomslaget för nya TV-kanaler och Internet. Men efter 2000 har ökningen avstannat och den totala bruttotiden har varit den samma de senaste tre åren – fem timmar och 51 minuter en genomsnittlig dag.

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 2004

Mediedagen 2004

Mediedagen 1979-2004

Vardagen 2004

Veckoslut 2004

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2004

Mediedagen 2004

Mediedagen 1979-2004

Mediedagen 2004: Bruttotid

Mediedagen 2004: Befolkningens medietid

Mediedagen 2004: Barn och ungdom

Mediedagen 2004: Vuxna

Mediedagen 2004: Män och kvinnor

Mediedagen 2004: Medier och kanaler

Medieveckan 2004

Medieveckan 1991-2004

2. Användning av enskilda medier 2004

Radio

CD-skiva

Kassettband

Television

Text-TV

Video/DVD

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Tidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

Internet 2004

Persondator

Internet

PC-/Internet-/TV-spel

3. Tillgång till olika medier 2004

4. Fakta om undersökningen Mediebarometern 2004

5. Mediebarometern 25 år

Medieanvändningens generationer och livscykler

Åsa Nilsson

Mediebarometern 25 år. En världsunik tjänst

Olof Hultén

Mediebarometern 1979

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2005-05
Sidantal: 
136
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
250,00 kr