Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2003

Det svenska massmediesystemet håller på att fragmenteras i en ökande takt. Visserligen håller de stora medierna sin position i människors vardag, men publiken fördelar sig över ett allt större antal olika kanaler. Förändringarna mellan enskilda år är vanligen små men i ett längre perspektiv är det möjligt att se hur tillkomsten av nya medier påverkar publikens medieanvändning. Det finns dock en grundläggande tröghet i publikens medievanor som gör att det tar tid att ställa om när mediesystemet ändrar sig. Detta kan utläsas av Mediebarometern 2003, den årliga studien av svenskarnas medieanvändning som startade för 25 år sedan. Mediebarometern, som är en internationellt unik undersökning, studerar varje år den samlade medieanvändningen bland ett slumpmässigt urval svenskar mellan 9 och 79 år. De senaste åren har urvalet varit kring 4 000 personer.

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 2003

Mediedagen 2003 (%)

Mediedagen 1979-2003 (%)

Vardagen 2003 (%)

Veckoslut 2003 (%)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2003

Mediedagen 2003 (minuter)

Mediedagen 1979-2003 (minuter)

Mediedagen 2003: Bruttotid

Mediedagen 2003: Befolkningens medietid

Mediedagen 2003: Barn och ungdom

Mediedagen 2003: Vuxna

Mediedagen 2003: Män och kvinnor

Mediedagen 2003: Medier och kanaler

Medieveckan 2003

Medieveckan 1991-2003

2. Användning av enskilda medier 2003

Radio

CD-skiva

Kassettband

Television

Text-TV

TV- och PC-spel

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Populär-/facktidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

3. Internet 2003

Persondator

Internet

4. Tillgång till olika medier och Internet 2003

5. Fakta om undersökningen Mediebarometern 2003

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2004-05
Sidantal: 
120
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
250,00 kr