Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2002

Innehåll

Förord

Mediedagen 2002 (%)

1. Den samlade medieanvändningen 2002

Mediedagen 1979-2002 (%)

Vardagen 2002 (%)

Veckoslut 2002 (%)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2002

Mediedagen 2002 (minuter)

Mediedagen 1979-2002 (minuter)

Mediedagen 2002: Bruttotid

Mediedagen 2002: Befolkningens medietid

Mediedagen 2002: Barn och ungdom

Mediedagen 2002: Vuxna

Mediedagen 2002: Män och kvinnor

Mediedagen 2002: Medier och kanaler

Medieveckan 2002

Medieveckan 1991-2002

2. Användning av enskilda medier 2002

Radio

CD-skiva

Kassettband

Television

Text-TV

TV-spel

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Populär-/facktidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

3. Internet 2002

Persondator

Internet

4. Tillgång till olika medier 2002

Medieinnehav

Ackumulerat medieinnehav

5. Fakta om undersökningen Mediebarometern 2002

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2003-04
Sidantal: 
120
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern