Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2001

Innehåll

Förord

1. Den samlade medieanvändningen 2001

Mediedagen 2001 (%)

Mediedagen 1979-2001 (%)

Vardagen 2001 (%)

Veckoslut 2001 (%)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2001

Mediedagen 2001 (minuter)

Mediedagen 1979-2001 (minuter)

Mediedagen 2001: Bruttotid

Mediedagen 2001: Befolkningens medietid

Mediedagen 2001: Barn och ungdom

Mediedagen 2001: Vuxna

Mediedagen 2001: Män och kvinnor

Mediedagen 2001: Medier och kanaler

Medieveckan 2001

Medieveckan 1991-2001

2. Användning av enskilda medier 2001

Radio

CD-skiva

Kassettband

Television

Text-TV

TV-spel

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Morgon- och kvällspress

Kvällstidning

Vecko-/månadstidning

Vecko-/månadstidning och special-/facktidskrift

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

3. Användning av persondator & Internet 2001

Persondator

Internet

4. Tillgång till olika medier 2001

Medieinnehav

Ackumulerat medieinnehav

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2001

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2002-04
Sidantal: 
120
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
220,00 kr