Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2000

Innehåll

Förord

1. Den samlade medieanvändningen 2000

Mediedagen 2000 (%)

Mediedagen 1979-2000 (%)

Vardagen 2000 (%)

Veckoslut 2000 (%)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2000

Mediedagen 2000 (minuter)

Mediedagen 1979-2000 (minuter)

Mediedagen 2000: Bruttotid

Mediedagen 2000: Befolkningens medietid

Mediedagen 2000: Barn och ungdom

Mediedagen 2000: Vuxna

Mediedagen 2000: Män och kvinnor

Mediedagen 2000: Medier och kanaler

Medieveckan 2000

Medieveckan 1991-2000

2. Användning av enskilda medier 2000

Radio

CD-/grammofonskiva

Kassettband

Television

Text-TV

TV-spel

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Morgon- och kvällspress

Annonsblad-/direktreklam

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Veckopress-/tidskrifter

Böcker

3. Användning av persondator & Internet 2000

Persondator

Internet

4. Tillgång till olika medier 2000

Medieinnehav

Ackumulerat medieinnehav

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2000

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2001-04
Sidantal: 
118
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
250,00 kr