Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1999

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 1999

Mediedagen 1999 (%)

Mediedagen 1979-1999 (%)

Vardagen 1999 (%)

Veckoslut 1999 (%)

Mediedagen 1999 (minuter)

Mediedagen 1979-1999 (minuter)

Mediedagen 1999: Bruttotid

Mediedagen 1999: Befolkningens medietid

Mediedagen 1999: Barn och ungdom

Mediedagen 1999: Vuxna

Mediedagen 1999: Män och kvinnor

Mediedagen 1999: Medier och kanaler

Dagliga medier och tidpunkter för användning 1999

Medieveckan 1999

Medieveckan 1991-1999

2. Användning av enskilda medier 1999

Radio

CD-/grammofonskiva

Kassettband

Television

Text-TV

TV-spel

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Morgon- och kvällspress

Annonsblad-/direktreklam

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Veckopress-/tidskrifter

Böcker

3. Användning av persondator & Internet 1999

Persondator

Internet

4. Tillgång till olika medier 1999

Medieinnehav

Ackumulerat medieinnehav

Fakta om undersökningen Mediebarometern 1999

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2000-04
Sidantal: 
126
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
250,00 kr