Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1998

Innehåll

Den samlade medieanvändningen 1998

Mediedagen 1998 (%)

Vardagen 1998 (%)

Veckoslut 1998 (%)

Mediedagen 1979-1998 (%)

Mediedagen 1998 (minuter)

Vardagen 1998 (minuter)

Veckoslut 1998 (minuter)

Mediedagen 1979-1998 (minuter)

Mediedagen 1998: Bruttotid

Mediedagen 1998: Befolkningens medietid

Mediedagen 1998: Barn och ungdom

Mediedagen 1998: Vuxna

Mediedagen 1998: Män och kvinnor

Dagliga medier och tidpunkter för användning 1998

2. Användning av enskilda medier 1998

Radio

CD/grammofonskiva

Kassettband

Television

Text-TV

TV-spel

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Morgon- och kvällspress

Annonsblad-/direktreklam

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Veckopress-/tidskrifter

Böcker

3. Den samlade medieanvändningen per vecka

Medieveckan 1998 (%)

Medieveckan 1991-1998 (%)

Medieinnehav 1998

4. Tillgång till olika medier 1998

Ackumulerat medieinnehav 1998

5. Persondator & Internet 1998

Persondator

Internet

Fakta om undersökningen Mediebarometern 1998

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1999-01
Sidantal: 
116
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
200,00 kr