Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1997

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 1997

Mediedagen 1997

Vardagen 1997

Veckoslut 1997

Mediedagen 1979-1997

Mediedagen 1997: Brutto 5 timmar och 48 minuter

Mediedagen 1997: Befolkningens medietid

Mediedagen 1997: Kvinnor och män

Mediedagen 1997: Barn och ungdom

Mediedagen 1997: Vuxna

2. Användning av enskilda medier 1997

Radio

CD/grammofonskiva

Kassettband

Television

TV-spel

Text-TV

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Morgon- och kvällspress

Annonsblad-/direktreklam

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Veckopress-/tidskrifter

Böcker

3. Tillgång till olika medier 1997

4. Persondator & Internet 1997

Medieinnehav 1997

Persondator

Internet

Medieveckan 1997

5. Den samlade medieanvändningen per vecka

Medieveckan 1991-1997

Fakta om undersökningen Mediebarometern 1997

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1998-01
Sidantal: 
95
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
200,00 kr