Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 1996

Mediedagen 1996

Vardagen 1996

Veckoslut 1996

Mediedagen 1979-1996

Mediedagen 1996: Brutto 5 timmar och 50 minuter

Mediedagen 1996: Befolkningens medietid

Mediedagen 1996: Kvinnor och män

Mediedagen 1996: Barn och ungdom

Mediedagen 1996: Vuxna

Radio

2. Användning av enskilda medier 1996

CD/grammofonskiva

Kassettband

Television

Text-TV

Video

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Morgon- och kvällspress

Annonsblad-/direktreklam

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Veckopress-/tidskrifter

Böcker

Medieinnehav 1996

3. Tillgång till olika medier 1996

4. Persondator 1996

Medieveckan 1996

5. Den samlade medieanvändningen per vecka

Medieveckan 1991-1996

Fakta om undersökningen Mediebarometern 1996

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1997-01
Sidantal: 
91
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
200,00 kr