Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1995

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 1995

Mediedagen 1995

Mediedagen 1995: 5 timmar och 29 minuter

Vardagen 1995

Veckoslut 1995

Mediedagen 1995: Befolkningens medietid

Mediedagen 1995: Kvinnor och män

Mediedagen 1995: Barn och ungdom

Mediedagen 1995: Vuxna

Mediedagen 1979-1995

Medieteknologi 1995

2. Tillgång till olika medier 1995

3. Persondator 1995

4. Användning av enskilda medier 1995

Radio

CD/grammofonskiva

Kassettband

Television

Text-TV

Video

Bio

Morgontidning

Kvällstidning

Dagspress

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Böcker

5. Den samlade medieanvändningen per vecka

Medieveckan 1995

Medieveckan 1991-1995

Fakta om undersökningen Mediebarometern 1995

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1996-01
Sidantal: 
81
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
200,00 kr