Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1994

Innehåll

1. Den samlade medieanvändningen 1994

Mediedagen 1994

Mediedagen 1979-1994

Radio

2. Användningen av enskilda medier 1994

CD/grammofonskiva

Kassettband

Television

Text-TV

Video

Bio

Morgontidning

Kvällstidning

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Serietidning

Böcker

Medieveckan 1994

3. Den samlade medieanvändningen per vecka

Medieveckan 1991-1994

Fakta om undersökningen Mediebarometern 1994

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1995-01
Sidantal: 
65
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
200,00 kr