Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2004

För femte året i rad presenteras Nordicom-Sverige Internetbarometer. Undersökningen som genomfördes 2004 stärker de tidigare årens mönster för tillgång och användning. Internetbarometern belyser aspekter av internet såsom befolkningens tillgång i hemmet, användningen en genomsnittlig dag i hemmet, utanför hemmet och totalt, tidpunkt för användning, användningsområden, användning under en genomsnittlig vecka samt en profil av internetanvändarens – och den som inte använder internet – övriga medieanvändning. Tidserierna varierar, men den längsta (tillgång i hemmet) börjar 1995, användning en genomsnittlig dag startar 1998. Internetbarometern bygger på resultat från den årliga räckviddsundersökningen Mediebarometern, vilken avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier. Den separata redovisningen av resultaten från frågorna om internet har redovisats årligen sedan 2000. De två första som tryckta publikationer, därefter enbart som pdf-dokument.

Observera att Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2004 endast finns som pdf-fil, för gratis nedladdning.

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2006-06
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Mediebarometern