Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2001

I Nordicoms Mediebarometer ställdes 1995 för första gången en fråga om tillgången till Internet i hemmet – tre procent uppgav då att de hade tillgång till Internet hemma. 2001 är motsvarande siffra 60 procent. Fortfarande är dock skillnaderna mellan olika åldersgrupper mycket stor: av 15-19-åringar har 80 procent tillgång till nätet i hemmet, bland pensionärerna är det 17 procent.

Innehåll

Förord

Internetbarometern 2001. Resultat och trender

Mediedagen

Tillgång och användning av persondator

Tillgång och användning av Internet

Tillgång till Internet

Användning av Internet

Användningstid för Internet

Tidpunkter för Internetanvändning

Användning av olika Internettjänster

Internet och andra medier. Tillgång och användning

Tillgång till olika medier

Användning av olika medier

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2001

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2002-06
Sidantal: 
54
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
220,00 kr