Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2000

Innehåll

Förord

1. Mediedagen

2. Tillgång och användning av persondator

3. Tillgång och användning av Internet

Tillgång till Internet

Användning av Internet

Användningstid för Internet

Tidpunkter för Internetanvändning

Användning av olika Internettjänster

Internettid för olika användningsområden

Internetanvändning i befolkningen

4. Internet och andra medier

Tillgång till olika medier

Användning av olika medier

Tidpunkter och tid för medieanvändning

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2000

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2001-06
Sidantal: 
50
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Mediebarometern
220,00 kr