Nordicom Information 4/1998

Redaktör: 
Publicerad: 
12 dec 1998
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
130
75,00 kr

Innehåll

Mats Ekström

När verkligheten inte duger som den är. En studie av tv-journalistikens praktik

Irma Kaarina Halonen

Mamma, jag miste handen! Kvinnobilden i krigsnyheter

Gunnar Andrén

Etik om journalistik

Anne Holten Nielsen
Bente H. Rasmussen

En målrettet TV-Avis?

Pekka Isotalus

Election Debate is Always News. The Reports of Political Television Programs in Finnish Newspapers

Vibeke Pedersen

TV-værter og køn i Norden. En komparativ kvantitativ undersøgelse med fokus på forholdet mellem public service og reklamekanaler

Terje Rasmussen
Gunnar Liestøl

Internett i endring. Samfunnsmessig og tekstuell dynamikk i Internettets tredje fase

Sonia Livingstone

Ingegerd Rydin: Making Sense of TV-Narratives: Children’s Readings of a Fairy Tale

Mats Ekström

Birgitta Löwander: Rasism och antirasism på dagordningen: Studier av televisionens nyhetsrapportering i början av 1990-talet

Tapani Huovila

Riitta Brusila: Realismista fiktioon. Visuaalisuus ja suomalaiset aikakausilehdet. Väitöskirja (From Realism to Fiction. Visuality and Finnish Periodicals)

Inga-Britt Lindblad

Soilikki Vettenranta: Making Sense of Chernobyl Nine Years After: TV News Reception Study of the Environment Disaster

Lars Rosenblad

Mats Ekström & Sig Arne Nohrstedt: Journalistikens etiska problem

Konferenser

Litteraturnotiser