Mission: Norden – några exempel på att hitta den nordiska vinkeln och kommunicera dess relevans i dagens värld