Nordicom Information 40 (2) 2018. Norden inifrån och utifrån

Publicerad: 
10 dec 2018
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
128

Innehåll

Nordicom Information 2 2018 (hela numret)

I Introduktion • Introduction

Maarit Jaakkola

Vem tillhör Norden?

Johan Strang

Mer än mellanmjölk? Min vision för det nordiska samarbetet

II Det som håller oss ihop • The things that unite us

Katarina Lundin

Att tänka om kring den internordiska språkförståelsen: den språkliga arenan i Norden och Skandinavien idag

Tarmo Malmberg

Media Studies in the Nordic Countries: Notes for a Comparative History of Cognitive Styles

David Crouch

From Fika to Fake News: What’s Left of the Swedish Model?

Maarit Jaakkola

Mission: Norden – några exempel på att hitta den nordiska vinkeln och kommunicera dess relevans i dagens värld

Cecilie Ravik
Maarit Jaakkola

Hvordan skal man finde rundt i det nordiske politiske landskab? Nordisk samarbejde – en oversigt

III De små skillnaderna • The small differences

Mads Kæmsgaard Eberholst

Den transnationale offentlighed i Øresundsregionen: #Øresund og #greatercph på Twitter

Tiina Räisä

Med Sverige som förebild och varnande exempel: reflektioner kring finska mediers valbevakning 2018

Kirsten Ropeid

“Kjære norske redaktører: La oss aldri bli som Sverige!” Forskjeller i journalistikken i de nordiske landa

Helena Niskanen

Making Cool Scandinavia Hot Amongst American Travelers: How the Nordic Countries’ Lore is Utilized in Marketing

IV Interna gränser • Intern boundaries

Ari Páll Kristinsson

Implications of Ideology: Iceland and the So-Called Nordic Language Community

Torkel Rasmussen

Sámi Media for Children and Youth: Minority Audiences as an Underrepresented and Problematic Research Field

Mikael Hiltunen

Skolsvenskan – för nordisk samhörighet: skolan och den antisvenska retoriken i Finland

V Litteratur och bokrecensioner • Literature and book reviews

Litteratur och forskningsprojekt – Literature and Research Projects

Jannie Møller Hartley

Birgit Røe Mathisen & Lisbeth Morlandstø: Lokale medier

Ester Appelgren

Aske Kammer: Digital journalistik