Så här producerades öppenhetsnumret: en tidslinje med iakttagelser och erfarenheter