Nordicom Information 37 (3-4) 2015. Hets och hat online

Publicerad: 
25 nov 2015
Sidantal: 
144
150,00 kr

 

Den digitala utvecklingen har inneburit enorma möjligheter att sprida budskap, kommunicera och bilda opinion. Men det finns också en baksida.

Fokus i detta nummer av Nordicom-Information är  journalisterna och deras utsatthet, men det handlar också om bloggare, forskare och allmänhetens syn på och utsatthet för hets och hat.

Innehåll

Nordicom Information 3-4 2015 (hela numret)

Ingela Wadbring
Ragnhild Mølster

Introduktion: hets och hat online

I. Når offentligheten blir ubehagelig

Dorte Toft

Net og medier: En giftig cocktail

Magni Olaug Fuglerud

Jagede rosabloggere

Rikke Gustavsen
Paul Sauer

Forskere udgav rapport om ekstremisme anonymt for at undgå trusler

Paul Sauer
Rikke Gustavsen

Forsker: Anonymitet bør være muligt

Rebecka Bohlin

Att trotsa farorna

Ingela Wadbring

Allmänhetens oro och utsatthet för näthat

James Hawdon
Atte Oksanen
Pekka Räsänen

Online Extremism and Online Hate. Exposure among Adolescents and Young Adults in Four Nations

Heidi Kurvinen

Reporting on How Feminism and Immigration Triggers Hate Speech in Finland

II. Redaktionernas reaktioner

Kjersti Løken Stavrum

Muligheten som glapp

Per-Anders Broberg

Trakasserier mot de svenska redaktionerna

Monica Löfgren Nilsson

Hot och hat mot svenska journalister

Ragnhild Mølster

Hat og trusler mot journalister i Skandinavia

III. Når virkeligheten trenger seg på

Ingela Wadbring

Trollen i nätskogen

Aage Storm Borchgrevink

Anders Behring Breivik og Avatar-syndromet

Carl-Gustav Lindén
Lina Laurent

Sannfinländarna styr den finländska politiska debatten

Signe Kjær Jørgensen
Peter Hervik

Kritik og sikkerhed. Muhammedtegningerne i perspektiv

Johanna Sumiala
Minttu Tikka
Katja Valaskivi
Jukka Huhtamäki

Project: Je suis Charlie – The Symbolic Battle and Struggle of Attention

IV. Ytringsfrihedens grænser

Carl Morten Iversen

Hva gjør hatefulle ytringer med samfunnet?

Guðjón Idir

Individual Freedom and the Problem of Hate Speech

Alexandra Sackemark
Ängla Eklund

Yttrandefrihet och näthat

Arnfinn H. Midtbøen

Prosjekt: Offentlighetens grenser

Anna Celsing

Skjut inte budbäraren! Om de ökade hoten mot journalister och vad man kan göra åt saken

Anna Rosenberg

Nordiskt expertseminarium om näthat

V. Nyheter

Mart Ots

Journal of Media Business Studies. Perspectives on joining a commercial academic publisher

Anders Olof Larsson

Presentation of the Journal of Media Innovations

Lars Truedson

Institutet för mediestudier driver egna forskningsprojekt

VI. Recensioner och litteratur

Johan Lindell

Martin Danielsson: Digitala distinktioner: Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

Stig A. Nohrstedt

Nico Carpentier (ed.): Culture, Trauma and Conflict. Cultural Studies Perspectives on War

Birgitte Ravn Olesen

Anders Horsbøl, Inger Lassen & Anne Grethe Julius Pedersen: Klimaforandringer og hverdagsliv. En diskursanalytisk undersøgelse af lokale involveringsprocesser