Nordicom Information 37 (2) 2015. Medier och kön

Redaktör: 
Publicerad: 
2 jun 2015
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
127
75,00 kr

I denne utgaven av Nordicom-Information  handler alle artiklene om kjønn og medier. Med artikler fra alle de nordiske landene, gis det et riss av hvordan det står til med likestillingen i Nordens medier. I tillegg presenterer vi flere prosjekt om kjønn og media enn ellers, og vi har tatt med en oppdatert liste over nordiske doktoravhandlinger.
Ragnhild Mølster
Nummerredaktør

Innehåll

Rikke Andreassen

Køn i danske medieinstitutioner og danske tv-medier

Tarja Savolainen
Henrika Zilliacus-Tikkanen

The Gender Divisions and Hierarchies of the Finnish News Organisations

Valgerður Jóhannsdóttir

Women in Journalism. The Situation in Iceland

Turid Øvrebø

Verdien av en kvinnes stemme. Om kjønn, makt og endring i norsk nyhetsproduksjon

Maria Edström

Svensk journalistik. Bromskloss eller pådrivare för jämställdhet?

Maria Jansson
Katarina Bivald

Distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen. En studie av svensk filmpolitik

Kjetil Sandvik

Jonas Löwgren & Bo Reimer (red.): Collaborative Media Production, Consumption, and Design Interventions

Erik Wilberg

Jens Barland & Robert W. Waagan (red.): Entreprenørskap og ledelse i media

Konferensrapport

Jon Raundalen

Norwegian Media Research Conference 2014. 20 Years of the World Wide Web – Perspectives and Consequences

Aktuellt från medieforskningen

Mogens Vestergaard Kjeldsen

Webportal gør det lettere at forske i historiske danske medier

Steen Steensen

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access

Aktuella forskningsprojekt

Carol Azungi Dralega

Norske muslimske innvandrerkvinner. Sosiale medier og identitetsspørsmål

Tarja Savolainen

Women and Media Industries in Europe