Nordicom Information 1/2002

Redaktör: 
Publicerad: 
2 feb 2002
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
118
75,00 kr

Innehåll

Sigurd Allern

Journalistiske og kommersielle nyhetsverdier. Nyhetsbedrifter som institusjonsforvaltere og markedsaktører

Martin Eide

Den redigerende makt. Redaktørrollen i historisk perspektiv

Flemming Hansen
Christian Kock

Evaluation of Public Spokespersons

Bengt Johansson

Journalister – allmänhetens företrädare?

Birgitta Ney

Kvinnokamp på nyhetsplats år 1906. Om offentlighetens spaltformade dimensioner

Pekka Isotalus
Anni Palosaari
Hanni Muukkonen

Links with the Past. Reading News from PDA and Comparing It to Other Media

Carsten Jessen
Birgitte Holm Sørensen

Computerspil i børneperspektiv. Børn og medievold i ny belysning

En digital barndom. Et nyt forskningsprosjekt

Svennik Høyer

Karl Erik Gustafsson & Per Rydén (reds.): Den svenska pressens historia

Madeleine Kleberg

Monica Djerf-Pierre & Lennart Weibull: Spegla, granska tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet

Tobias Olsson

André Jansson: Image Culture: Media, Consumption and Everyday Life in Reflexive Modernity

Kaj Wickbom

Anders Åberg: TABU. Filmaren Vilgot Sjöman

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige