Nordicom Information 1-2/2013

Redaktör: 
Publicerad: 
6 jan 2013
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
200
75,00 kr

Innehåll

Dag Elgesem
Linda Elen Olsen

Ungdoms forhold til nyheter. En studie basert på mediedagbok

Charlotte Wien

Formidlere af faglige fakta eller samfundsdebattører? Om forskernes rolle i nyhedsmedierne

Lennart Weibull

Är partipressen död eller levande? Reflexioner från ett presshistoriskt seminarium

Peter Dahlgren

Sociala medier och demokrati. Vad är ett ’realistiskt’ perspektiv? Tal vid utdelning av Wahlgrenska priset 28.11. 2012

Recensioner

Terje Rasmussen

Göran Bolin (ed.): Cultural Technologies. The Shaping of Culture in Media and Society

Stina Bengtsson

Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediesamhället

Maria Hellman

Mervi Pantti, Karin Wahl-Jorgensen & Simon Cottle: Disasters and the Media

Aktuellt om yttrandefrihet

Aktuella forskningsprojekt

Från forskarföreningarna i Norden

Forskningsanslag 2012

Doktorsavhandlingar 2012

Konferenser