Kommande nummer

Temat till nästa nummer av Nordicom-Information (2:2018) är Norden - de nordiska länderna som mediemiljö.

Vi tar gärna emot förslag på artiklar och skribenter. Eller vill duvara med i vårt kedjebrev? Skicka mail till redaktören Maarit Jaakkola: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Numret kommer ut i december. Följ Nordicom på Facebook (http://www.facebook.com/nordicomnews) eller Instagram (@nordicom_pics)!

Temat till det nyaste numret av tidskriften Nordicom-Information (1:2018) var öppenhet i medier och kommunikation. I numret granskas vad begreppet egentligen innebär – teoretiskt, praktiskt och konkret. Läs om öppen vetenskap, öppna data, öppen tillgång, öppna licenser och öppenhet i sociala medier här. Pressmeddelandet kan du läsa här.

Nordicom-Information är en akademisk tidskrift med nordiskt fokus för alla som är intresserade av medier och kommunikation (läs mera här). Artiklarna skrivs på uppdrag men förslag på teman och skribenter är varmt välkomna. Artiklarna skrivs på svenska, norska, danska och engelska.

För mer information kontakta redaktören Maarit Jaakkola: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se, Instagram @nordicominformation, Twitter @maaritjii.