Nordicom Information

Tidskrift publicerad mellan 1979 - 2018

Nordicom-Information var en nordisk tidskrift vars syfte var att skapa en mötesplats för forskningen, politiken samt medie- och kommunikationsbranschen. Tidskriften gavs ut två gånger per år, i maj och december, både tryckt och i onlineversion, på svenska, norska, danska eller engelska.

Innehållet av varje nummer var tematiskt, och beroende på aktuellt tema var ambitionen att få en blandning av deltagande skribenter från de olika nordiska länderna. Artiklarna skrevs på uppdrag, av olika slags experter inom det valda temaområdet. I varje nummer recenserades även aktuella böcker med relevans till medie- och kommunikationsforskning i Norden.

Det sista numret av Nordicom-Information hade temat Norden – inifrån och utifrån och gavs ut i december 2018. Alla nummer finns tillgängliga att ladda ner som open access.


Nordicom Information (1979–2018) was a periodic journal with an aim to create a meeting place for research, politics, and the media and communication industry. The journal was published twice annually in English and in the Scandinavian languages, in print and online.

The content of each issue was thematic, and depending on the theme, our ambition was to achieve a mixture of contributing writers from all the Nordic countries. As a rule, the articles were written upon invitation. Each issue included book reviews about books relevant to media and communication studies in the Nordic region.

The final issue of Nordicom Information had the theme, The Nordic – from within and without, and was released in December 2018. All issues of Nordicom Information are Open Access.

Omslag till Nordicom Information

Information

ISSN
0349-5949
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: Nordicom Information
23rd Nordic Conference on Media and Communication Research
Offentlige eller hemmelige dokumenter og data: Sammenligning af retsregler for acces i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler
Nordic and Global Diversities in Media and Journalism
Nabolands-TV i en digital tidsålder
Media- och kommunikationsforskning i Norden
Den kompetenta gamern. En konferens om ny mediekompetens
Media- och kommunikationsforskning i Norden
Media Structures and Practices
Specialutgåva: 16:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning
Specialutgåva: 15:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning
Specialutgåva: 14:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning
Specialutgåva: 13:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning
Specialutgåva: 12:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning