Nordicom-Information (alla nummer)

Publicerad mellan 1979 - 2018 

ISSN 0349-5949

Nordicom-Information var en nordisk tidskrift vars syfte var att skapa en mötesplats för forskningen, politiken samt medie- och kommunikationsbranschen. Tidskriften gavs ut två gånger per år, i maj och december, både tryckt och i onlineversion, på svenska, norska, danska eller engelska.

Innehållet av varje nummer var tematiskt, och beroende på aktuellt tema var ambitionen att få en blandning av deltagande skribenter från de olika nordiska länderna. Artiklarna skrevs på uppdrag, av olika slags experter inom det valda temaområdet. I varje nummer recenserades även aktuella böcker med relevans till medie- och kommunikationsforskning i Norden.

Det sista numret av Nordicom-Information hade temat Norden – inifrån och utifrån och gavs ut i december 2018. Alla nummer finnas tillgänliga att ladda ner som open access.

Från 1996 finns artiklarna i fulltext (pdf). Nummer utgivna före 1996 finns endast i tryckt form.