När tidningarna blev moderna

Om svensk journalistik 1898-1969

Upplagan är slutsåld.

Innehåll

Inledning

Den expansive Carl Gustaf Tengwall

Den aktive Ewald Stomberg

Referat blir drama i växande drake

Den explosive Sigge Ågren

Avslutning

Summary

Källförteckning

Personregister

Tidnings- och tidskriftsregister

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2004-04
Sidantal: 
403
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
0,00 kr