Medietrender i Norden 2010

Medietrender i Norden är en årlig publikationsserie som ger aktuella bilder av den nordiska medieutvecklingen. Temat i 2010 års utgåva är nordisk film och filmpolitik. Publikationen belyser de stora linjerna i den filmpolitiska debatten i Norden och aktuella frågor i respektive land. Här redovisas också filmpolitikens ramverk i form av ansvariga myndigheter, regelverk och avtal, kompletterat med fakta om visade filmer och biobesök. Utöver filmtemat presenteras den nordiska medieutvecklingen genom mediestatistik och en översikt av offentliga utredningar, rapporter och förslag i de nordiska länderna 2009-2010 (1 kvartal).

Medietrender i Norden 2010 finns i en begränsad tryckt upplaga. Den kan beställas kostnadsfritt så länge lagret räcker. Den går också att ladda ner som pdf-fil.

Innehåll

Förord

Tema: Film i Norden

Filmpolitik i de nordiska länderna

Ramverket för de nordiska ländernas filmpolitik

Nordisk filmstatistik

Aktuell statistik om medier i Norden 2009-2010

Medier och kommunikation: Aktuella utredningar, rapporter och förslag i de nordiska länderna 2009-2010

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2010-04
Sidantal: 
40
ISBN: 
978-91-86523-01-5
Språk: 
Nordiska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Medietrender i Norden
0,00 kr