Mediesverige mini 2012

Redaktör(er): Ulrika Facht

MedieSverige mini är exakt vad den heter. Den är en mindre variant av Nordicoms MedieSverige – statistik och analys som publiceras ungefär vart tredje år. Publikationen är ett av resultaten av Nordicoms arbete med att dokumentera medieutvecklingen i Sverige. Fakta och statistik kombineras med analys av forskare inom ämnet. Med åren har det blivit allt tydligare att analyserna har längre livslängd, medan efterfrågan på färsk statistik ökar.

Observera att Medie Sverige Mini 2012 endast finns som pdf-fil, för gratis nedladdning.