MedieSverige '91

Statistik och analys

Innehåll

Förord

Del 1

Medieutvecklingen i ett europeiskt perspektiv

Olof Hultén

Förändringstendenser i mediesystemet

Lennart Weibull

Ekonomisk översikt av 1980-talets massmedieutveckling

Karl Erik Gustafsson

Del 2: Statistik och analys

Dagspress

Tidskrifter

Böcker

Sveriges Radio (koncernen)

Radio

Svensk television

Kabel- och satellit-tv

Film och video

Fonogram

Reklammedier

Statistiken källor: beskrivning och bedömning

Förlängning av 1982 års film- och videoavtal

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1991-10
Sidantal: 
298
ISSN: 
0349-1242
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
MedieSverige