MedieSverige 2004

Statistik och analys

Utgivningen av MedieSverige vartannat år är ett av de viktigaste inslagen i Nordicom-Sveriges dokumentation av medieutvecklingen. MedieSverige ger en samlad statistisk översikt över svenska massmedier med analyser och kommentarer av medieforskare. Boken redovisar i elva avsnitt uppgifter om olika medier. Varje avsnitt innefattar en utförlig tabellsammanställning med en inledande uppsats där medieforskare specialiserade inom det aktuella området redovisar en analys av statistiken, d v s fastställer aktuella trender i medieutvecklingen. Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige idag. I MedieSveriges inledningskapitel redovisas aktuella mediefrågor på EUs dagordning. Här återfinns också en redovisning av och diskussion om digital-TV som även inkluderar ett framtidsscenario.

Innehåll

Medielandskapet 2004 ...och 90 år tidigare. Några inledande ord

Ulla Carlsson

Introduktion till Nordicoms mediestatistik

Ulrika Facht

Del I Tema

EU i förvandling. Hur påverkas mediepolitiken

Anna Celsing

Betal-TV ställer televisionen inför nya utmaningar

Olof Hultén

Del II Statistik och Analys

Medieägande

Staffan Sundin

Statistik

Dagspress

Lennart Weibull

Dagstidningar på nätet

Lowe Hedman

Statistik

Tidskrifter

Helene Hafstrand Kolås

Statistik

Böcker

Magnus Persson

Statistik

Internet

Annika Bergström

Statistik

Radio

Lowe Hedman

Statistik

Television

Olle Findahl

Statistik

Film, video och DVD

Göran Bolin
Tommy Lindholm

Statistik

Fonogram

Patrik Wikström
Robert Burnett

Statistik

Reklam

Elisabeth Trotzig

Statistik

Källor (statistik)

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2004-08
Sidantal: 
451
ISBN: 
91-89471-22-9
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
MedieSverige
350,00 kr