MedieSverige 2001/2002

Statistik och analys

Utgivningen av MedieSverige vartannat år är ett av de viktigaste inslagen i Nordicom-Sveriges dokumentation av medieutvecklingen. MedieSverige ger en samlad statistisk översikt över svenska massmedier med analyser och kommentarer av medieforskare. Boken redovisar i elva avsnitt uppgifter om olika medier. Varje avsnitt innefattar en utförlig tabellsammanställning med en inledande uppsats där medieforskare specialiserade inom det aktuella området redovisar en analys av statistiken, d v s fastställer aktuella trender i medieutvecklingen. Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige idag. I MedieSveriges inledningskapitel redovisas aktuella mediefrågor på EUs dagordning.

Innehåll

Förord

Del I Tema

EU och medierna. Kultur – en konkurrensfråga?

Anna Celsing

Del II Statistik och analys

Medieägande

Staffan Sundin

Statistik

Dagspress

Lennart Weibull

Dagstidningar på nätet

Lowe Hedman

Statistik

Tidskrifter

Helene Hafstrand

Statistik

Böcker

Rolf Yrlid

Statistik

Internet

Annika Bergström

Statistik

Radio

Lowe Hedman

Statistik

Television

Olle Findahl

Statistik

Video

Göran Bolin
Michael Forsman

Statistik

Film och biografer

Tommy Lindholm
Bo Reimer

Statistik

Fonogram

Robert Burnett

Statistik

Reklam

Elisabeth Trotzig

Statistik

Tillgång till och användning av olika medier

Källor (statistik)

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2002-01
Sidantal: 
393
ISBN: 
91-89471-14-8
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
MedieSverige
300,00 kr