MedieSverige 1999/2000

Statistik och analys

MedieSverige består av två delar. I den första delen samlas s k temaartiklar. I årets utgåva behandlas bl a konvergens/digitalisering från olika utgångspunkter. Den andra delen, den s. k. Beskrivningsdelen, innehåller medium för medium som innefattar utförliga tabellsammanställningar med en inledande uppsats där medieforskare inom det aktuella området redovisar en analys av utvecklingen.

Innehåll

Förord

Del I Tema

Nätet är mediet. Konvergens som möjliggörare och problem

Lars Ilshammar

TV i den digitala tidsåldern

Olof Hultén

EU och konvergensen. Självreglering bästa lösningen?

Anna Celsing

Del II Statistik och analys

Medieägande

Staffan Sundin

Statistik

Dagspress

Lennart Weibull

Statistik

Tidskrifter

Helene Hafstrand

Statistik

Böcker

Rolf Yrlid

Statistik

Internet

Annika Bergström
Ingela Wadbring

Dagstidningar på Internet

Lowe Hedman

Statistik

Radio

Lowe Hedman

Statistik

Television

Olle Findahl

Statistik

Video

Göran Bolin
Michael Forsman

Statistik

Film och biografer

Tommy Lindholm
Bo Reimer

Statistik

Fonogram

Robert Burnett

Statistik

Reklam

Elisabeth Trotzig

Statistik

Källförteckning

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1999-11
Sidantal: 
510
ISBN: 
91-630-8827-4
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
MedieSverige
300,00 kr