MedieSverige 1997

Statistik och analys

I Del I presenteras temaartiklar om den nya medieteknologin och dess effekter för det rådande medielandskapet, som behandlas i Del II (beskrivningsdelen) medium för medium. Varje avsnitt innehåller utförliga tabellsammanställningar och statistisk analys.

Innehåll

Förord

Del I Tema

Det nya TV-landskapet. Från monopol till konkurrens

Olof Hultén

IT och det nya medielandskapet

Lennart Weibull

Våra värderingar och Internet. Vem påverkar vem?

Torsten Österman

IT i EU-politiken

Anna Celsing

IT i siffror

Del II Statistik och analys

Medieägande

Staffan Sundin

Statistik

Dagspress

Lennart Weibull

Statistik

Tidskrifter

Helene Hafstrand

Statistik

Böcker

Rolf Yrlid

Statistik

Radio

Lowe Hedman

Statistik

Television

Olle Findahl

Statistik

Video

Michael Forsman
Göran Bolin

Statistik

Film och biografer

Bo Reimer

Statistik

Fonogram

Robert Burnett

Statistik

Reklam: Statistik

MedieSverige 1997. Redovisning av statistikens källor

Källförteckning (statistikavsnitten)

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1997-11
Sidantal: 
453
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
MedieSverige
250,00 kr