MedieSverige 1995

Statistik och analys

Innehåll

Förord

Del I Tema

Tendenser i medieägandet i Sverige

Staffan Sundin

Medieägande och mediekoncentration i siffror

Staffan Sundin
Magnus Anshelm

Mediekoncentrationen och den nationella nivån

Karl Erik Gustafsson

EU och mediekoncentrationen

Anna Celsing

Europarådet och massmediekoncentrationen

Jens Cavallin

Den amerikanska medieutvecklingen. Journalistiken i korstrycket mellan teknik, politik och affärer

Sune Tjernström

Dagspress

Lennart Weibull

Del II Statistik och analys

Statistik

Tidskrifter

Helene Hafstrand

Statistik

Böcker

Rolf Yrlid

Statistik

Radio

Lowe Hedman

Statistik

Television

Olle Findahl

Statistik

Video

Magnus Anshelm

Statistik

Film och biografer

Bo Reimer

Statistik

Fonogram

Robert Burnett

Statistik

The Advertising Market

Tomas Gröndal

Reklamens räckvidd

Magnus Anshelm

Statistik

MedieSverige 1995. Redovisning av statistikens källor

Litteraturförteckning

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1995-11
Sidantal: 
381
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
MedieSverige