MedieSverige 1993

Statistik och analys

Redovisar 1993 års film-, video- och TV-avtal och diskuterar möjliga effekter.

Innehåll

Förord

Del 1 Tema

EG, offentligheten och medierna

Europeisk TV i snabb förändring

I allmänhetens tjänst. Ett kvartssekel med publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio

1993 års film-, video-, och TV-avtal

Del II Statistik och analys

Dagspress

Statistik

Tidskrifter

Statistik

Böcker

Statistik

Radio

Statistik

Nationell Television

Statistik

Satellit- och kabel-TV

Statistik

Video

Statistik

Film och Biografer

Statistik

Fonogram

Statistik

Reklammedier

Att mäta reklammarknaden

Statistik

Medieutvecklingen i Europa. En statistisk översikt

Mediesverige 1993: Redovisning av statistikens källor

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1993-09
Sidantal: 
459
ISSN: 
0349-1242
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
MedieSverige