Medierna och våldet i samhället

Några resultat från SOM-undersökningen 2000

Särtryck av artikel publicerad i Sören Holmberg och Lennart Weibull (red): Land du välsignade? SOM-Undersökningen 2000.

Innehåll

Medierna och våldet i samhället

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2001-07
Sidantal: 
18
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
40,00 kr