Medierna i samhället. Kontinuitet och förändring

Professorer i journalistik och medievetenskap reflekterar

Nordicom har i anslutning till årets utgivning av MedieSverige uppmanat samtliga professorer inom ämnet journalistik, medier och kommunikation i Sverige att i korta artiklar reflektera kring ett medielandskap i förändring utifrån sina särskilda kunskaper och att formulera angelägna forskningsfrågor för kommande år. I hög grad handlar det om frågan ’vad är det nya med nya medier’, d v s förhållandet mellan kontinuitet och förändring. Här måste forskningen kritiskt granska grundläggande antagande – börja i ’gammal’ teori och väl kända tankebanor – ta itu med historia och historieskrivning och med teorier och metoder, som även rör t ex studiet av teknologi ur social och kulturell synvinkel för att kunna dra rimliga slutsatser om orsak och verkan. För forskarna handlar det i hög grad om att slå broar mellan gamla och nya sätt att bedriva medieforskning.

Innehåll

Förord

Mäktiga eller Maktlösa? Medierna inför 2000-talet

Kent Asp

Medier i samspel med sin egen tid

Peter Dahlgren

På spaning efter medieutvecklingens insida. Det blir mer, men blir det bättre?

Olle Findahl

Svensk mediepolitik. Egna tankar inför 2000-talet

Karl Erik Gustafsson

Efter journalistiken? Om medier och journalistik i förändring

Håkan Hvitfelt

Besök på en kurdisk pizzeria i Dalarna. Några reflektioner om medieforskningen och globaliseringen

Stig Arne Nohrstedt

Medieutvecklingen och vardagen

Kjell Nowak

Publik och teknik. Tankar kring medieutveckling och medieanvändning

Lennart Weibull

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1999-11
Sidantal: 
80
ISBN: 
91-630-8828-2
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
100,00 kr